Corona Teststraat bij u in de omgeving?

Published Jan 18, 21
6 min read

Testen Op Corona - Coronavirus Covid-19

U vindt meer informatie over deze regeling op de website van de RVO. Het RIVM heeft onlangs een bijlage gepubliceerd bij haar richtlijn over ventilatie en COVID-19. LHV Bouwadvies heeft de belangrijkste punten hieruit voor huisartsenpraktijken op een rij gezet en geeft u advies. Lees de adviezen en toelichtingen in onze praktische tips.

Het urencriterium van 1225 uren per jaar dient u minimaal aan uw werk als huisarts te besteden (declarabele en non-declarabele werkzaamheden) om voor de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek in aanmerking te kunnen komen. Om het uitlenen van zorgpersoneel makkelijker te maken (bijvoorbeeld aan zorginstellingen), is ditvan 16 maart 2020 tot 16 juni 2020 vrijgesteld van btw.

Er gelden een aantal voorwaarden bij het uitlenen, o. a - GGD Hart voor Brabant. dat de inlener een zorginstelling is, en dat e. e.a. gefactureerd en geadministreerd wordt. Dit betekent dus dat een huisartsenpraktijk bijvoorbeeld een doktersassistente desgewenst zonder ingewikkelde constructies tijdelijk btw-vrij aan bijvoorbeeld een Coronazorgcentrum of huisartsenpost kan uitlenen. De huidige pandemie maakt dat rondom de vaccinaties tegen griep en pneumokokken nieuwe ontwikkelingen spelen: De veranderde doelgroep: mensen van 70 tot en met 79 jaar krijgen voorrang bij de pneumokokkenvaccinatie Vaccineren in de 1,5 meter-samenleving Een grotere verwachte opkomst bij het vaccineren in de huisartsenpraktijk.

Wij krijgen veel vragen van huisartsen, en raden hen aan om nu even niets te doen (bijvoorbeeld qua bestellen extra vaccins) omdat er medio mei meer informatie van de SNPG volgt. Woensdag 6 mei a. s. organiseren NHG, LHV en MedischeScholing. nl weer een webinar in de inmiddels bekende reeks, deze keer over het op een veilige manier hervatten van huisartsenzorg aan niet-corona-patiënten.

Wat Meet De Pcr-coronatest Precies

Met het groeien van de capaciteit van moleculaire testen, kan ruimer getest worden. LHV, NHG en InEen hebben afspraken gemaakt met de GGD-GHOR en het ministerie van VWS over de uitvoering van het testen van hoogrisico-patiënten op COVID-19. De afspraken gaan over wie er getest zou moeten worden en wie die testen uitvoeren.

Wat Weten We Allemaal Nog Niet Over Het Coronavirus?Actuele Informatie Over Het Coronavirus

We vinden het belangrijk dat de GGD-GHOR in de regio ondersteunt en dat deze afspraken op regionaal niveau worden uitgewerkt door huisartsenorganisaties, GGD’en en laboratoria. Coronavirus COVID-19 - Government.nl. Zodat er zo goed mogelijk wordt aangesloten op de bestaande logistiek en processen in de betreffende regio. Nu de zorg aan niet-corona-patiënten zowel in de ziekenhuizen als in de huisartsenpraktijk waar mogelijk (en stapsgewijs) wordt hervat, moet er ook een landelijke richtlijnadviezen komen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij deze zorg.

We streven ernaar dat er eind volgende week met een landelijke richtlijnadvies meer duidelijkheid komt voor zorgverleners. Zo’n 8200 huisartsen en praktijkmedewerkers bekeken het webinar van LHV, NHG en MedischeScholing. nl van 22 april. Naast vele andere thema’s werd in het webinar ook een eerste indruk gegeven van de cijfers uit de registratie via ZorgDomein (op initiatief van het Consortium Huisartsgeneeskunde).

Huisartsen die daarvoor kiezen, kunnen deze patiënten en sterfgevallen nu melden via het platform ZorgDomein - Coronavirus COVID-19. Daarnaast kunnen -op initiatief van de COVID-19 datacoalitie- huisartsen via NHGDoc en Medicom een korte vragenlijst invullen voor alle patiënten met een verdenking op COVID-19 - Algemene informatie - GGD. Deze 2 landelijke registratie-initiatieven voor huisartsen vullen elkaar aan. De LHV krijgt veel vragen van huisartsen die verzoeken krijgen om te beoordelen of mensen met een verhoogd risico kunnen en mogen werken.

Coronavirus: Ook Nu Gewoon Naar De Tandarts!

Dat is niet de bedoeling. De beoordeling of iemand kan werken en wat daarvoor nodig is aan randvoorwaarden is iets tussen werkgever en werknemer waarbij de bedrijfsarts een rol kan spelen, niet de huisarts. Niet anders dan hoe het altijd al was bij vragen over inzetbaarheid van medewerkers. Wij vragen hier landelijk continu aandacht voor omdat in berichtgeving af en toe iets anders gesuggereerd lijkt te worden, wat dan weer een hoop vragen bij huisartsen oplevert (Artikel - Actuele informatie over het coronavirus (COVID-19).

Evenmin als beoordelingen of een behandeling wel echt noodzakelijk is en of extra bescherming nodig is. Andere zorgprofessionals kunnen daar heel goed zelf over oordelen, daar is de huisarts niet voor nodig, zoals we ook al eerder bericht hebben. De KNGF heeft dit ook zo verwerkt in hun stroomschema voor het opschalen van zorg, waar binnenkort een nieuwe versie van komt op hun website.

Zowel voor zichzelf als in de zorg en omgang met patiënten. De resultaten van dit onderzoek worden binnen een aantal weken verwacht en zullen waar mogelijk worden vertaald naar concrete ondersteuning, onder andere door de LHV. In de afgelopen weken heeft de LHV veel vragen gekregen en beantwoord over overeenkomsten tussen praktijkhoudende en waarnemende huisartsen (Groot onderzoek naar het nieuwe coronavirus).

Omdat wij signalen blijven krijgen dat het gesprek tussen huisartsen hierover stroef verloopt, heeft een gespecialiseerde advocaat op ons verzoek een gedetailleerde inschatting van de juridische posities gemaakt (Veelgestelde vragen en antwoorden over Coronavirus-COVID ...). Veelgestelde vragen en antwoorden over dit kader leest u in een overzicht, exclusief voor LHV-leden. Woensdagavond vindt er weer een webinar plaats van LHV, NHG en MedischeScholing.

Kinderen En Het Coronavirus

Inschrijven kan nu via deze link. Op de agenda staan het herstel van COVID-19-patiënten na een ziekenhuisopname en de rol van de huisarts en het hervatten van zorg aan niet-coronapatiënten. De reguliere zorg in ziekenhuizen kan gefaseerd weer doorgang vinden. Dat maakte de NZa maandag 20 april bekend. Onderzoek naar corona en COVID-19 - ZonMw. De 11 Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ)-regio’s organiseren dit, samen met de zorgverzekeraar en de regionale zorgaanbieders.

Alles Over Het Coronavirus Covid-19Informatie Over Het Coronavirus Covid-19

En een beoordeling welke ziekenhuiszorg voorrang krijgt bij het hervatten. Uw regionale ziekenhuis (of ziekenhuizen) informeert u als huisarts over hoe en wanneer welke reguliere ziekenhuiszorg daar wordt hervat. De LHV overlegt aanstaande donderdag 23 april met de ziekenhuizen en specialisten over wat hiervoor verder nodig is. In veel huisartsenpraktijken meldt zich weer een groter aantal niet-corona-patiënten dan in de afgelopen weken.

Zo kunt u uw patiënten op de hoogte stellen dat u nog steeds bereikbaar bent en wat de werkwijze in uw praktijk is. Het RIVM publiceert dagelijks de cijfers over het aantal (bewezen, bij de GGD gemelde) patiënten met COVID-19 in Nederland. Huisartsen kunnen via ZorgDomein nu ook sterfte aan en palliatieve zorg voor verdachte en bewezen COVID-19 ziekte registreren.Het initiatief hiertoe komt van het Consortium Huisartsgeneeskunde (de 8 universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde). Deze gegevens komen beschikbaar voor het RIVM (Coronavirus en werk: alles wat u moet weten - Werkgever ...). Daarnaast kunnen -op initiatief van de COVID-19 datacoalitie- huisartsen via NHGDoc en Medicom een korte vragenlijst invullen voor alle patiënten met een verdenking op COVID-19. Deze twee landelijke registratie-initiatieven voor huisartsen vullen elkaar aan.

Ccoronavirus - Transport En Logistiek Nederland

Morgen maakt het kabinet bekend welke maatregelen het nodig acht voor de komende periode. Aanstaande woensdag vindt er weer een webinar plaats van LHV, NHG en MedischeScholing. nl. Coronavirus en werk: alles wat u moet weten - Werkgever .... Deze keer wordt het thema Begeleiding na ziekenhuisopname verder uitgediept. Het thema is het herstel van COVID-19 patiënten na een ziekenhuisopname en de rol van de huisarts.

Aanmelden kan via deze link. Steeds meer praktijken kijken hoe ze in toenemende mate de niet-uitstelbare zorgvragen kunnen oppakken. De mate waarin en manier waarop dit kan, kan regionaal zeer uiteenlopen. We willen u hier zo goed mogelijk over adviseren. De NHG geeft advies over hoe te bepalen welke zorgvragen hierin voorrang te geven.

Navigation

Home

Latest Posts

5 Tips Om Thuis Te Sporten

Published Nov 16, 21
6 min read

Homegym Bouwen Met Deze Fitness Materialen

Published Nov 12, 21
6 min read